Read [Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI) - NETTRUYENSEO.com

[Full](ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)

Authors: Mizumi_KYO

Genre: Fanfiction

Update: 04-12-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tên:(ĐM)[Hắc bang]Ôn Nhu Đại Tổng Tài(PartI)
Author: Mizumi_KYO
Thể loại: BL, hắc bang, 1 x 1
Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên
Ôn nhu(ấm áp)công x Ngạo kiều(ảo tưởng)thụ
Tình trạng: Full
Độ dài: 28 chap(partI)