Read ° HOÀN ° * Chuyển Ver * [ Faker X Peanut ] Đổi Lấy Một Người Vợ Hiền. - NETTRUYENSEO.com

° HOÀN ° * Chuyển Ver * [ Faker X Peanut ] Đổi Lấy Một Người Vợ Hiền.

Authors: yobiii614

Genre: Fanfiction

Update: 11-05-2018

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Minh Tinh.

Tên: Đổi Một Người Vợ Hiền.

Nhân vật: Lee Sang Hyeok X Han Wang Ho

Để tránh nhầm lẫn. Mình sẽ để tên người vợ trước của Sang Hyeok là " Wang Ha "

Fic chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Mong các bạn không mang ra ngoài.

-------------------------------------