Read HÔM ẤY, TÔI NHẶT ĐƯỢC ĐẠI TIỂU THƯ [LICHAENG - COVER] - NETTRUYENSEO.com

HÔM ẤY, TÔI NHẶT ĐƯỢC ĐẠI TIỂU THƯ [LICHAENG - COVER]

Authors: Rol_Cedric

Genre: Fanfiction

Update: 24-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Một cô gái 24 tuổi trầm lặng và một đại tiểu thư 17 tuổi đầy mưu mô.

TRUYỆN COVER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!

Author: Shionnn04

Editor: Rol

Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/275456935?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Rol_Cedric&wp_originator=xAMnHCwVl4E9d6L2Qp6kvyFlMHaNcPG68kdCKSx4zzNKMQAyft4DFTnbqgfAgqB89pbnhypM83E2RWsROIkmnvObHEXnYT3Cjav0ECX4korZYOQkM3uF1csvfeZI