Read HÔN CHÍ - Khúc Tiểu Khúc - NETTRUYENSEO.com

HÔN CHÍ - Khúc Tiểu Khúc

Authors: freakymiew

Genre: New Adult

Update: 09-08-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

📎

Tên gốc: Vẫn Chí - 吻痣

Ngày đào hố: 10.08.2021 - Ngày lấp hố: ??.??.2021

Tác giả: Khúc Tiểu Khúc

Tình trạng: Hoàn thành 101 chương (Đang beta dần)

Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Song sạch, Hào môn thế gia, Thiên chi kiêu tử, 1v1, 2s, Hệ liệt

Thương Kiêu x Tô Hà

Ai thích thanh thuỷ văn thì nhảy hố thoải mái.

Lần đầu tiên beta tiếng trung nên nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi 🤍🖤

Hệ liệt với bộ Anh ấy rất điên cùng tác giả

Văn án ở đầu chương, xin cảm ơn ㅡㅅㅡ