Read hoonyoshi | glucose - c6h12o6 | y0shih00n_1137

Read hoonyoshi | glucose - c6h12o6 - NETTRUYENSEO.com

hoonyoshi | glucose - c6h12o6

Authors: y0shih00n_1137

Genre: Fanfiction

Update: 28-11-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

title : glucose
- là một loại monosaccarit với công thức phân tử C6H12O6. là nguồn năng lượng chính để nuôi dưỡng cơ thể chúng ta. glucose là chất kết tinh không màu. không màu, có vị ngọt, dễ tan trong nước. nóng chảy ở 146 độ C (dạng α) và 150 độ C (dạng β), có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía (saccarose).
couple : jihoon x yoshi (treasure)
author : y0shih00n_1137
summary : "em thích sự cô độc, cho tới khi anh len lỏi vào trái tim em."
note : lowercase, nội dung có chút không liền mạch, nói chung như một mớ hỗn tạp