Read i like me better | taejin - NETTRUYENSEO.com

i like me better | taejin

Authors: junepsycho

Genre: Fanfiction

Update: 06-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

taehyung không thích bản thân mình
cho đến khi gặp seokjin tại new york, anh cảm thấy thích bản thân mình hơn mỗi khi ở cạnh seokjin và thích luôn anh ấy mất rồi.
warning : tục
lấy cảm hứng từ 'i love me better' của lauv, hi vọng các cậu thích nó.

5 latest Chapters

6

5

4

3

2

Chapters