Read [JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly. - NETTRUYENSEO.com

[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly.

Authors: shiroyuuta

Genre: Fanfiction

Update: 15-03-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

[JJK x Reader] Vào ngày mùng bảy tháng mười Hai, hắn tặng nàng đoá hoa lưu ly.

Pairings: JJK x Reader

Fandom: Jujutsu Kaisen

"Đừng quên em."