Read junhao ⊹ i told the moon about you | cherrychib

Read junhao ⊹ i told the moon about you - NETTRUYENSEO.com

junhao ⊹ i told the moon about you

Authors: cherrychib

Genre: New Adult

Update: 27-01-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"em đã kể mặt trăng nghe về anh đó"
"thế hả?"
"vâng"
"mặt trăng bảo gì thế?"
"mặt trăng bảo, đừng yêu người đó nữa. sẽ rất đau."

→ reallife!au
→ pairings: junhao, meanie
→ warning: lowercase
© cherrychib