Read JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》 - NETTRUYENSEO.com

JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》

Authors: Kann6104

Genre: Fanfiction

Update: 30-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

- Bất Kiến Quân

Tác giả: 熊猫i栀子花
Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân

• Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết.

• Đã được sự đồng ý của tác giả.

• Trans: Na
• Beta: Kann6104

Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng đừng áp đặt vào người thật cũng như nhân vật gốc.