Read Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh - NETTRUYENSEO.com

Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh

Authors: limarioandChichoo

Genre: Diverse Lit

Update: 27-05-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

create : YumeSuzuki
Tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh vào thế giới song song
Cả ba đều có thêm 1 người anh người chị ?
Từ anh hùng trở thành kẻ bị kẻ bị người người ghét .
" Ở trong nơi đầy sự mục rỗng này vẫn còn có kẻ đưa tay về phía họ ? "
" Nếu có kiếp sau .......
hãy sống là chính mình nhé ! "

5 latest Chapters