Read KnY : [ muichirou x reader] người thầy kiêm bạn trai của tôi - NETTRUYENSEO.com

KnY : [ muichirou x reader] người thầy kiêm bạn trai của tôi

Authors: Abb1338

Genre: General Fiction

Update: 27-03-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

bạn là tên là T/b , vào thế kỉ XXI , lúc bạn đang cùng những người đồng nghiệp của mình đi cắm trại , bạn vô tình rơi xuống một cái thung lũng và đã xuyên không , ở đó bạn đã bái Muichirou làm thầy của mình và tham gia vào sát quỷ hội , chuyện bắt đầu từ đó.....