Read [KP the series] Trap in Trap (VegasPete, Kinnprocher) 18+ - NETTRUYENSEO.com

[KP the series] Trap in Trap (VegasPete, Kinnprocher) 18+

Authors: Oh__Jun__

Genre: Fanfiction

Update: 25-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

🔸trap in trap? Bẫy trong Bẫy?

+ thật thật giả giả? cái gì là thật? cái gì là giả ? Cái gì đáng tin?

thể loại: ABO, Mafia, 1×1. cường công × cường thụ. Có ngược có ngọt có hài Con ad muốn viết cái giống què gì thì viết cái đó. Truyện có sử dụng lời văn "Tục tĩu " căn nhắc trước khi đọc.

cp: vegasPete, kinnprocher

💢 không reup dưới mọi hình thức 💢
💢 hãy tôn trọng công sức của Tác giả 💢

thích thì hãy để lại 🌟 để ủng hộ tác giả. THANK