Read [ Kuroko][KNB] Không phải dễ dàng để tha thứ - NETTRUYENSEO.com

[ Kuroko][KNB] Không phải dễ dàng để tha thứ

Authors: dv1107

Genre: Novels

Update: 03-05-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Trong truyện này kuroko là con gái nhá.
Tha Thứ . Không có chuyện dễ dàng như thế đâu sau khi đã tổn thương tôi như vậy . Nói yêu tôi là sẽ đc tha thứ sao đừng nghĩ tất cả mọi thứ đều có thể bỏ qua dễ dàng như vậy .
Tôi Sẽ Ko Bao Giờ Tha Thứ Cho Các Người Kể Cả Khi Tôi Chết