Read ⏳ Lần Xuyên Không CUỐI CÙNG ⌛ 💜『ALLHYUN』💜 | Rainbow_Ling_06

Read ⏳ Lần Xuyên Không CUỐI CÙNG ⌛ 💜『ALLHYUN』💜 - NETTRUYENSEO.com

⏳ Lần Xuyên Không CUỐI CÙNG ⌛ 💜『ALLHYUN』💜

Authors: Rainbow_Ling_06

Genre: Fanfiction

Update: 02-09-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Đây đã là lần xuyên không thứ 99 của Kang Taehyun rồi.

Cậu đã nhảy từ thế giới này sang thế giới kia để hoàn thành nhiệm vụ với mong ước nhỏ nhoi là có thể về thế giới thực của mình.

Lần xuyên không thứ 100 này sẽ là kết thúc cho những chuỗi ngày cật lực mệt mỏi làm nhiệm vụ mà cậu đã phải cố gắng nỗ lực mới đạt được nhưng có vẻ như nhiệm vụ ở thế giới này sẽ không đơn giản như những nhiệm vụ ở các thế giới trước...