Read Mau xuyên chi vả mặt cuồng ma - Phong Lưu Thư Ngốc - NETTRUYENSEO.com

Mau xuyên chi vả mặt cuồng ma - Phong Lưu Thư Ngốc

Authors: Treponema1602

Genre: Diverse Lit

Update: 06-12-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Giới thiệu vắn tắt: đứng đầu hacker bị chủ thần lựa chọn đương mấy trăm gần ngàn thế đích nhân vật phản diện, mỗi một thế cũng không thể không chạy như điên ở tìm đường chết đích đường lớn thượng, rơi vào cái bi thảm kết cục. Rốt cục thoát khỏi nhân vật phản diện hệ thống đích khống chế, hắn quyết định báo thù, ngược tra, thay đổi vận mệnh, tính là trong khung xấu xa xuyên thấu , ở mặt ngoài cũng muốn chiếm cứ đạo đức đích điểm cao.
Quét mìn: 1, chủ thụ, trong ngoài không đồng nhất thụ, 2.công tới thủy tới cuối cùng một người. 3, tô tô tô, lôi lôi lôi, bàn tay vàng thô thô thô.