Read [MĐTS] [Hi Trừng] Trừng tâm hướng hoán - NETTRUYENSEO.com

[MĐTS] [Hi Trừng] Trừng tâm hướng hoán

Authors: TsukinoHira

Genre: Fanfiction

Update: 29-09-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Hán Việt: Trừng tâm hướng hoán

Tác giả: Nam Ủng Hạ Chi

Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , OE , Tình cảm , Sinh con , Chủ công , Ngược luyến , Nhiều CP , 1v1 , Ma đạo tổ sư

Bổn văn là Hi Trừng văn, mỗi chương số lượng từ không phải rất nhiều, ngọt ngược không chừng, OOC tạ lỗi, ở trong chứa sinh con, sẽ có tân nhân vật xuất hiện, tư thiết tất cả mọi người sống lại (mặt sau khả năng sẽ không có bọn họ lên sân khấu)

Chủ: Hi trừng

Phó: Vong Tiện, Tiết Hiểu, Truy Lăng, Nhiếp Dao, Tang Nghi

Không mừng thận nhập, hì hì!

Tag: Sinh con; Ngược luyến tình thâm

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lam Hi Thần, Giang Trừng ┃ vai phụ: Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Tần Mặc, Tần (Lam) Dật vv ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Nhưng ngọt nhưng ngược đi

Lập ý: Không cho Giang Trừng độc thân

Edit / Beta : Team NGHIỆP QUẬT