Read [Naib x Emma] Tiệm hoa nhỏ dưới phố Paris ngày mưa (Oneshot) - NETTRUYENSEO.com

[Naib x Emma] Tiệm hoa nhỏ dưới phố Paris ngày mưa (Oneshot)

Authors: Haan_Rujia

Genre: Short Story

Update: 22-10-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Cp Naib x Emma (oneshot)
~~~~~
Truyện này dùng tên của Emma để làm tên cửa tiệm, còn tên thật của Emma để dùng xưng hô.
Au hiện đại.
~~~~~
Xin đừng cmt các cặp khác không liên quan.