Read [NamJin][Written fic][Drabbles] The untold love stories. - NETTRUYENSEO.com

[NamJin][Written fic][Drabbles] The untold love stories.

Authors: airkiss9492

Genre: Fanfiction

Update: 20-09-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: soc_erin

Pairing(s):NamJin

Tags: NamJoon!top,Seokjin!bottom, daily life, fluff, romance, soft,etc.

Summary:

"Những câu chuyện tình yêu chưa kể."

*Note: những câu chuyện có lấy tình tiết. yếu tố từ ngoài đời; nhưng nội dung hoàn toàn không liên quan tới đời thật.