Read [Nanatsu No taizai] Anasillia Phiêu Lưu Kí | _Lorence_

Read [Nanatsu No taizai] Anasillia Phiêu Lưu Kí - NETTRUYENSEO.com

[Nanatsu No taizai] Anasillia Phiêu Lưu Kí

Authors: _Lorence_

Genre: Fanfiction

Update: 31-01-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Bản thân là một cái bất tử nhân.

Sống cùng thất đại tội đồ , cư nhiên lúc nào cũng bị chiếm đất diễn.

-----
Lưu ý: OOC hầu hết các nhân vật.