Read [ Naruto ] Orochimaru và Mitsuki  - NETTRUYENSEO.com

[ Naruto ] Orochimaru và Mitsuki

Authors: Yandere_Lucy

Genre: Humor

Update: 21-02-2019

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

nhửng bản chương nhỏ nói về Orochimaru và Mitsuki .
Nói chung rằng là thích thì coi . ko thích thì không cần coi .

Tác giả : Yandere_Lucy .

《》Diễn viên : Orochimaru , Mitsuki và cùng vài nhân vật khác .