Read [Naruto] Yêu ghét - NETTRUYENSEO.com

[Naruto] Yêu ghét

Authors: minhmon134

Genre: Fanfiction

Update: 23-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Sau khi tất cả đã qua, mọi ràng buộc đều đứt gãy, liệu hai ta còn có thể nhìn nhau với ánh mắt như xưa?
....Hoá ra tất cả mọi người đều biết, vì nhiều lý do, họ đều im lặng, để hai ta mày mò trong bóng tối.
.....................
Lừa đấy, đây là một bộ truyện ngọt ngào, ngọt theo cách nào chính tác giả đây cũng không biết ha ha ha, yên tâm đi, tác giả là mẹ ruột cho nên chắc chắn HE!!!

Chapters

Nói nhỏ (Nên đọc)

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34

Chương 35 (.)

Phiên ngoại: "Nếu."

Chương 36 (.)

Chương 37

Chương 38

Chương 39

Chương 40

Chương 41

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Phiên ngoại: ABO (.)

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55 (.)

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65 (.)

Chương 66 (.)

Chương 67 (.)

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Nói ngoài

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Phiên ngoại: "Muốn." (1)(.)

Phiên ngoại: "Muốn." (2)(.)

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102 (TGK)

Chương 103 (TGK)

Chương 104 (TGK)

Chương 105 TGK (.)

Chương 106 (TGK)

Chương 107 (TGK)

Chương 108 (TGK)

Phiên ngoại: "Chết."

Chương 109 (TGK)

Chương 110 (TGK)

Chương 111 (TGK)

Chương 112 (TGK)

Chương 113 (TGK)

Chương 114 (TGK)

Chương 115

Chương 116

Chương 117

Chương 118

Chương 119

Chương 120

Chương 121

Chương 122

Chương 123

Chương 124

Chương 125

Phiên ngoại: "Bắt" (1)

Phiên ngoại: "Bắt" (2)

Phiên ngoại: "Bắt" (3) (.)

Chương 126

Chương 127