Read nct | daily life | kloudyyy_soonz

Read nct | daily life - NETTRUYENSEO.com

nct | daily life

Authors: kloudyyy_soonz

Genre: Fanfiction

Update: 03-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

về cuộc sống thường ngày, về những điều nhỏ nhặt mà bạn nam của ai đó mang lại. về nct.

mình sẽ không chỉnh sửa bất kì một phần nào, từ cách hành văn đến cách dẫn truyện. nếu bạn chọn đọc những chương này, tức là bạn đang chứng kiến mạch văn mình lớn lên từng ngày cùng tình cảm dành cho hai mươi hai chàng trai ấy. và cũng đừng ngạc nhiên nếu nghe như có hai người hoàn toàn khác viết ra, vì giữa ngần ấy thời gian, đã từng có lúc mình bỏ đi tưởng chừng sẽ chẳng trở về.

như một đứa trẻ dần lớn lên, từ 2018 đến 2022, qua bốn mùa gió bay.