Read NEW RULES | TRANS ✔️ - NETTRUYENSEO.com

NEW RULES | TRANS ✔️

Authors: goldenmoonblog

Genre: Fanfiction

Update: 12-02-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

1. Đừng nhấc máy, bởi cậu ta chỉ gọi mỗi khi uống rượu hoặc ở một mình.
2. Đừng để cậu ta vào, để rồi phải đá cậu ta ra ngoài thêm lần nữa.
3. Đừng làm bạn với cậu ta, bởi bất cứ lúc nào cũng có thể thức dậy trên giường cậu ta vào buổi sáng.
Và nếu mềm lòng với cậu ta...
Mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua cậu ta cả.


Title: New Rules

Author: @-SimplyJikook

Chapters: 12 chapters

Link to the original work:
https://my.w.tt/kSjtx5IBUY

Trans by Hi.

Trans đã có sự cho phép của author gốc! Vui lòng không mang đi khi chưa có sự cho phép của team!

-From Golden Moon-

5 latest Chapters