Read Ngôn tình cổ đại | Dzazie

Read Ngôn tình cổ đại - NETTRUYENSEO.com

Ngôn tình cổ đại

Authors: Dzazie

Genre: Teen Fiction

Update: 14-03-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Nguyệt đắc nhất tâm nhân
Bách thủ bất tương ly

Nguyện có được trái tim một người, đến khi đầu bạc cũng không lìa xa.

Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri

Núi có cây nhưng cây lại có cành
Lòng yêu người nhưng người chẳng hay

Tử sinh khế khoát. Dữ tử thành thuyết
Chấp tử chi thủ. Dữ tử giai lão

Chấp tử chi thủ, tương tử tha tẩu
Nắm tay người kéo người đi


Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ. Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên
"Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp.
Nắm tay người, say giấc thiên thu"

Có lòng trồng hoa hoa không mọc
Vô tình cắm liễu liễu lại xanh

Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt
Đột nhiên quay đầu người ngay trước mắt

Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn phí bất công phu: Đi mòn gót giày chẳng tìm thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công

Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều: ba ngàn dòng nước, ta chỉ cần một gáo nước là nàng, thế gian vạn người, ta chỉ cần mỗi nàng là đủ.