Read [Nhiên Vãn] [QT] Trăm sông đổ về một biển [Hoàn] - NETTRUYENSEO.com

[Nhiên Vãn] [QT] Trăm sông đổ về một biển [Hoàn]

Authors: CeciliaVanQuynh

Genre: Fanfiction

Update: 07-07-2020

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả: Lục Nghĩ Tân Phôi.
Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục.
Couple: Nhiên Vãn.
Số chương: 14 Chính văn.
Thể loại: Một chiếc truyện ngược tưởng BE nhưng lại là HE (?) :)))
Summary:
2.0 xuyên 0.5
Thời gian tuyến từ sở phi tân hôn ngày hôm sau bắt đầu ~
occ