Read noren || uốn thẳng thành cong  - NETTRUYENSEO.com

noren || uốn thẳng thành cong

Authors: iamkhoai9402

Genre: Fanfiction

Update: 31-10-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: khoai
Pairing: noren
Category: text, instagram
Note: cốt truyện thuộc về mình còn lại thì không, và đừng mang truyện đi đâu nhe

/

Một chút sự cưa cẩm của Jeno với bạn học Huang Renjun. Enjoy~