Read [Xuyên Nhanh - NP] Bạch Liên Hoa Nàng Lại Bị Cầm Tù - Ngôn Lục Tiếu Ý | NgonLucTieuY

Read [Xuyên Nhanh - NP] Bạch Liên Hoa Nàng Lại Bị Cầm Tù - Ngôn Lục Tiếu Ý - NETTRUYENSEO.com

[Xuyên Nhanh - NP] Bạch Liên Hoa Nàng Lại Bị Cầm Tù - Ngôn Lục Tiếu Ý

Authors: NgonLucTieuY

Genre: Teen Fiction

Update: 22-05-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

🌱 Tác giả : Ngôn Lục Tiếu Ý 🌱
Thể loại : Xuyên nhanh, NP, Cả ngôn lẫn bách [Trà Trà chủ thụ]
____________Văn Án_______________
Đơn giản chỉ là câu chuyện về một đóa bạch liên hoa chuyên lừa gạt tình cảm của người khác xuyên qua các cuốn tiểu thuyết khác nhau rồi bị nhân vật trong sách cầm tù rồi giam cầm chuyện xưa thôi.
-----------------🚫Chú Ý🚫--------------------
Truyện mình chỉ đăng duy nhất trên wattpad không có đăng trên bất kỳ nền tảng nào khác với lại có những chương mình đã sửa lại, người re-up không biết có thể đăng lại cái cũ cho nên để đọc được bản hoàn chỉnh nhất của mình hãy đọc ở wattpad nhé!

Chapters

🍁Văn Án🍁

Chương 1 : Đừng Bỏ Rơi Anh

Chương 2 : Ký Ức Về Vật Chủ Đầu Tiên

Chương 3 : Ngủ Ngon

Chương 4 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (1)

Chương 5 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (2)

Chương 6 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (3)

Chương 7 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (4)

Chương 8 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (5)

Chương 9 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (6)

Chương 10 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (7)

Chương 11 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (8)

Chương 12 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (9)

Chương 13 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (10)

Chương 14 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (11)

Chương 15 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (12)

Chương 16 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (13)

Chương 17 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (14)

Chương 18 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (15)

Chương 19 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (16)

Chương 20 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (17)

Chương 21 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (18)

Chương 22 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (19)

Chương 23 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (20)

Chương 24 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (21)

Chương 25 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (22)

Chương 26 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (23)

Chương 27 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (24)

Chương 28 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (25)

Chương 29 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (26)

Chương 30 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (27)

Chương 31 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (28)

Chương 32 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (29)

Chương 33 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (30)

Chương 34 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (31)

Chương 35 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (32)

Chương 36 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (33)

Chương 37 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (34)

Chương 38 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (35)

Chương 39 : Thế Giới Thứ Nhất : Học Trưởng Của Ta (Kết Thúc)

Chương 40 : [Phiên Ngoại 1] : Tiêu Viện 💌

Chương 41 : [Phiên Ngoại 2] : Dư Thời Mạn 💌

Chương 42 : [Phiên Ngoại 3] : Dư Thời Sinh 💌

Chương 43 : [Phiên Ngoại 4] : Tất Cả 💌

💌[Bad Ending - Thế Giới Thứ Nhất] Bùa Mê 💌

💟[Chương Đặc Biệt] - Bình Chọn 💟

Chương 44 : Thế Giới Thứ Hai : Tin Tức Tố Của Em Có Vị Ngọt (1)

Chương 45 : Thế Giới Thứ Hai : Tin Tức Tố Của Em Có Vị Ngọt (2)

Chương 46 : Thế Giới Thứ Hai : Tin Tức Tố Của Em Có Vị Ngọt (3)

Chương 47 : Thế Giới Thứ Hai : Tin Tức Tố Của Em Có Vị Ngọt (4)