Read ( Nữ tôn ) Chính quân ! Ngươi là cậy sủng thành kiêu . - NETTRUYENSEO.com

( Nữ tôn ) Chính quân ! Ngươi là cậy sủng thành kiêu .

Authors: TranhGiaGia

Genre: Short Story

Update: 23-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Con đường truy sủng chính quân Nhược Vũ của nữ vương Quân Dao. Nam chính là một cái ngạo kiều người , da mặt mỏng , ngốc bạch ngọt . Nữ chính là nữ đế nội tâm vô cùng phúc hắc , mặt ngoài lại tỏ vẻ băng lãnh .