Read Oneshort [AkaixAkemi / MatsudaxSato] After you gone... | nghuyenlannhu

Read Oneshort [AkaixAkemi / MatsudaxSato] After you gone... - NETTRUYENSEO.com

Oneshort [AkaixAkemi / MatsudaxSato] After you gone...

Authors: nghuyenlannhu

Genre: Fanfiction

Update: 14-07-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Khói thuốc bay , tan vào màn đêm dày
Nước mắt chảy , ướt đẫm cả cõi lòng xa xôi...
.
Akai Shuichi x Miyano Akemi
Matsuda Jinpei x Sato Miwako
.
Tác phẩm chỉ đăng trên Wattpad , không sao chép dưới mọi hình thức
.
~Bongtuyetcodoc~