Read Oneshot and drabble collection - [no smut]. - NETTRUYENSEO.com

Oneshot and drabble collection - [no smut].

Authors: hallidayjonas

Genre: Fanfiction

Update: 25-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Phần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.

(Note: Để chế độ "Hoàn thành" nhưng vẫn update nếu có oneshot hay drabble mới nha)