Read [Oneshot BRUHEINE] - [OKH Vietnamese Fanpage] - Huyết Liên | oushitsukyoushihaine

Read [Oneshot BRUHEINE] - [OKH Vietnamese Fanpage] - Huyết Liên - NETTRUYENSEO.com

[Oneshot BRUHEINE] - [OKH Vietnamese Fanpage] - Huyết Liên

Authors: oushitsukyoushihaine

Genre: Fanfiction

Update: 26-05-2018

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

- Tittle : Huyết Liên

- Author : YuuKana (Oushitsu Kyoushi Haine Vietnamese Fanpage)

- Status : Đã hoàn thành

- Category : Oneshot, Hanahaki Byou, Boy Love

- Pairings : BruHeine

- Disclaimer :

+ Bản quyền nhân vật thuộc về nhà sản xuất và anime.

+ Bản quyền tác phẩm thuộc về OKH Vietnamese Fanpage.

+ Tác phẩm được đăng duy nhất tại fanpage, Wattpad và WordPress của page

+ Truyện được sáng tác trên mục đích mua vui, phi lợi nhuận.