Read [Oneshot] Parallel (EXID - Dasoni) | wysu749

Read [Oneshot] Parallel (EXID - Dasoni) - NETTRUYENSEO.com

[Oneshot] Parallel (EXID - Dasoni)

Authors: wysu749

Genre: Fanfiction

Update: 11-02-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Parallel - Đường song song

Bạn nghĩ một tình yêu được ví như hai đường thẳng song song sẽ là một tình yêu thế nào?

.....

Trong lòng cô có một đoá hoa rất đẹp, chỉ tiếc là đoá hoa đó mãi không thể kết thành quả ngọt được...

....

5 latest Chapters
Chapters