Read [Osomatsu-san] Tattle | -Youx-

Read [Osomatsu-san] Tattle - NETTRUYENSEO.com

[Osomatsu-san] Tattle

Authors: -Youx-

Genre: Fanfiction

Update: 02-02-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Author: You.

Genre: Loop, Family, Angst, Vidfic, TWT (Timeline? What Timeline?)

Rating: T

Status: On-going

Disclaimer:

1. Nhân vật trong truyện không thuộc về tôi, họ thuộc về Akatsuka Fujiro.

2. Tiêu đề các chương được lấy dựa trên các bài hát trong series PANDORA VOXX của KEMU VOXX, nhưng nội dung lại hoàn toàn không liên quan đến các bài hát đấy.

Warning: Nhân vật có nguy cơ OOC, AU, thuần tình thân, vô CP, có chứa nội dung tử vong và giết người.

Summary:

Nếu cái chết có thể cứu rỗi linh hồn bẩn thỉu này,
Như vậy ta xin nguyện mãi mãi lưu vong chốn địa ngục.

A/N:

1. Đây là Vidfic, Vidfic, VIDFIC, chuyện quan trọng phải nói ba lần.

2. Bối cảnh truyện được đặt ở cận-tương lai, có một tổ chức chuyên nghiên cứu, thí nghiệm trên cơ thể con người. Theme của truyện là [Anh cả trở thành Kẻ Phản Bội] và [Vòng lặp].

3. Các từ đặt trong [ ] là những từ khóa quan trọng cần chú ý.

4. Truyện có lấy cảm hứng từ The Guinea Pigs and The Mercenary của Kururingo và series Mai Hoa Thoại Đàm (phiên bản Osomatsu-san) của Gomaichi.