Read [Record Of Ragnarok] Vùng Đất Cô Hồn | CainArt0

Read [Record Of Ragnarok] Vùng Đất Cô Hồn - NETTRUYENSEO.com

[Record Of Ragnarok] Vùng Đất Cô Hồn

Authors: CainArt0

Genre: Humor

Update: 03-05-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Cái truyện này mục đích được tui sinh ra chỉ để share lại với mọi người về những câu chuyện mà tôi gặp ở trường nhưng sẽ thông qua các nhân vật của Record Of Ragnarok nhưng là học sinh cấp 2. Mỗi chap là một câu chuyện khác nhau vì mỗi ngày lớp tôi đều báo tới mức mà một ngày mà không có chuyện kể thì hơi lạ
Author : Akato
Facebook : Akato Đang Flop