Read SanTake là chuột cống và cống rãnh - NETTRUYENSEO.com

SanTake là chuột cống và cống rãnh

Authors: iyushs

Genre: Fanfiction

Update: 19-09-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Chuột cống x Cống rãnh

Nhớ mùi người kia tận 12 năm
Người đó lại quên mất mình là ai
Cay không? Cay. Thế làm gì giờ?
Bắt nhốt cái thằng kia lại để giữ nó làm của riêng chứ sao?

Dear Sanzu
Thèm nhưng giữ giá là mất của anh nhó.


Không có cp phụ, only SanTake
SanTake