Read (SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA! - NETTRUYENSEO.com

(SASUNARU) CHÚ CÁO THẦN CỦA VỊ VUA!

Authors: HoangGaaraPhan1

Genre: Fanfiction

Update: 10-06-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Vị vua nọ gặp được hoàng hậu của mình là một chú cáo thần.
Đa số là ngọt, HE.
Gồm 13 chương và một phiên ngoại
Đã hoàn thành.
Fan của thuyền Sasunaru nên tớ viết để có thể thỏa mãn trí tưởng tượng của mình.
Đây là chất xám của mình chỉ đăng tải trên Wattpad ngoài ra nếu muốn đăng tải ở nơi khác thỉnh nói với mình trước.