Read Select among the Choices | Simple_Chynna

Read Select among the Choices - NETTRUYENSEO.com

Select among the Choices

Authors: Simple_Chynna

Genre: New Adult

Update: 09-01-2023

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Status:Completed
Genre:Teen fiction and Romance.
Posted:May 10,2021-May 31,2021


Synopsis:


Satrina Alawi is a simple girl and has a simple dream:gusto lang niya ay maahon muli sa hirap ang kanyang ina at ama.Palagi siyang nasasaktan kapag nakikita niya na nahihirapan ang kanyang magulang.Kulang na lang ay saluhin niya na ito.

Hanggang sa pumasok siya sa paaralan na ito ang siyang nakapagpagulo sa buhay niya ng mas matindi.Nakita niya ang lalaki na nasasaktan ay para na rin siyang binibiyak.Mahal pa pala ang ex nito.


Makakaya mo ba na ang mahal mo ay mahal pa ang kanyang ex?Paano kung ang lalaking mahal niya ay siyang wawasak din sa puso na noon pa lang wasak na?Paano kung ang lalaking ito ay siyang magpapatigas pa sa kanya?

In the end she has to select among lovelife or her family?Mind or heart?Friends or family?Job or love?


•Cover is not mine.Credits to the rightful owner.