Read Sự Thuần Khiết Của Em - NETTRUYENSEO.com

Sự Thuần Khiết Của Em

Authors: YenSaoHanhTinh

Genre: Fanfiction

Update: 24-06-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Tóm tắt gọn nhé.
Ri vào không gian nọ, gặp Delkila, làm bạn RẤT THÂN. Gòi ri kêu Delkila kết hợp ma thuật tạo ra một Ác Ma nhưng do Ri lỡ rót nhiều ma thuật quá nên đã nổ ∆!ĐÙNG!∆ thế là Ác Ma ấy lạc tới Nhân Giới, là Nhật Bản ở hành tinh mang tên Trái Đất. Trước khi nổ, Delkila và Ri đặt tên cho Ác Ma ấy là Suzuki Iruma...