Read (SuperBat)ULTRAS / cực đoan phần tử | aki_ni

Read (SuperBat)ULTRAS  / cực đoan phần tử - NETTRUYENSEO.com

(SuperBat)ULTRAS / cực đoan phần tử

Authors: aki_ni

Genre: Fanfiction

Update: 18-12-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Đối với JL chuyện xưa một cái càng tốt đẹp thế giới. Chuyện xưa sau khi kết thúc, chính nghĩa lĩnh chủ về tới chính mình vũ trụ, một năm trước bị nước Mỹ chính phủ bắt.