Read [ Taeny ] " If " | taenylandvn27

Read [ Taeny ]

[ Taeny ] " If "

Authors: taenylandvn27

Genre: Fanfiction

Update: 20-12-2019

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Taeyeon và Tiffany một cặp đôi đã cưới nhau tại Mỹ được hai năm và đã cùng nhau trở về Hàn quốc để sinh sống . Một phần vì công việc của Taeyeon một phần vì họ muốn về nơi gọi là quê hương của mình và cũng từ đó mọi chuyện đau lòng cũng đã bắt đầu.