Read TÂN SỦNG-ShiJin | strwbrr_1921

Read TÂN SỦNG-ShiJin - NETTRUYENSEO.com

TÂN SỦNG-ShiJin

Authors: strwbrr_1921

Genre: Novels

Update: 29-05-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tác giả : Shi Jin

Anh không có tên trong điện thoại của cô, chỉ có ba chữ, hạc đỉnh hồng.

Cô cũng không có tên trong điện thoại của anh, chỉ có hai chữ, tân sủng.

Chuyện tình của Anh và Cô liệu có đi được đến bến bờ hạnh phúc không?

( CHÚ THÍCH : Hạc đỉnh hồng là một loại thuốc độc cực mạnh của Trung Quốc thời xưa
Tân sủng là người mới được cưng chiều )