Read Tay nắm tay, leo lên lầu (Thủ lạp thủ, ba ba lâu) | iamaliced

Read Tay nắm tay, leo lên lầu (Thủ lạp thủ, ba ba lâu) - NETTRUYENSEO.com

Tay nắm tay, leo lên lầu (Thủ lạp thủ, ba ba lâu)

Authors: iamaliced

Genre: Teen Fiction

Update: 16-02-2016

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

https://belphegorfran.wordpress.com/2015/10/21/864/
Tác giả : Hoặc Trạc Trạc

Nhãn : Hiện đại đô thị, võng phối, ngốc bạch ngọt, đoản

Raw : Kho tàng đam mỹ

Văn án :

Làm một CV mới nổi, chuyên phối công âm cùng bán manh công âm, An Cốc đối với Đồ Văn xưa nay không nhận phối thụ bao giờ rất không phục : Cậu ta so với tôi thụ hơn nhiều!

Thật vất vả mới có cơ hội phối CP, An Cốc thật nóng lòng muốn thử kế hoạch đè Đồ Văn xuống, cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn làm thụ, An Cốc giận dữ : Cậu ta rõ ràng thụ hơn tôi!

Quần chúng vây xem thật sự cảm thấy, Đồ Đồ chỉ là bán manh công, tiểu An Cốc anh mới chính là ngạo kiều thụ ~( ̄▽ ̄)~ An Cốc hất bàn: Cậu ta mới rõ ràng là thụ ấy!

Nói đơn giản thì, đây là chuyện kể về hai bán manh công, vui vẻ chinh phục đám đông, vui vẻ thông đồng ở chung một chỗ.

Bạn Alice lại tự ý ôm đi tự đọc tự high~ chưa có sự đồng ý của chủ nhà nên nếu có bạn nào kiến nghị liền đem gỡ xuống ._.

5 latest Chapters

6

5

4

3

2

Chapters

1

2

3

4

5

6