Read [ Thất Ngũ Chiết ] (75) - NEVER TO THE END  - NETTRUYENSEO.com

[ Thất Ngũ Chiết ] (75) - NEVER TO THE END

Authors: YunRosie

Genre: Short Story

Update: 04-08-2020

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Đôi tay này của tôi, chị muốn giữ lấy hay buông bỏ ?

Mọi thứ sẽ không kết thúc ! Chị nguyện đợi tôi chứ ?

Nhớ cho rõ. Tôi Hứa Giai Kỳ sẽ không bao giờ buông tha cho Ngô Triết Hàm chị

" Chờ tôi "