Read The Phoenix Girl | Serenity_Kristine

Read The Phoenix Girl - NETTRUYENSEO.com

The Phoenix Girl

Authors: Serenity_Kristine

Genre: General Fiction

Update: 07-02-2023

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

ZILARD ACADEMY: The Phoenix Girl

Si Kristallia Misfey ay isang dalaga na iniiwasan at kinatatakutan ng mga tao sa loob ng kanilang tahanan. Kung tignan siya ng mga ito ay parang isang halimaw. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit ganoon hindi parin nagbago ang kaniyang ugali, mabait parin siya.

Her parents moved her to a school, a school that would change her life. She will also discover a lot about herself. When she entered Zilard Academy, she would meet many people, and she would learn a lot.

She will also meet Filievyr Syierdo the young man who will teach him things she does not yet know.

Hindi siya naniniwala sa kapangyarihan, ngunit dahil sa kaniyang pagpasok sa Academy, doon niya matutuklasan ang mga kamangha-manghang pangyayari na unang nangyari palang sa kaniya.

Sa kaniyang pagpasok, malalaman din niya kung ano ang tunay niyang kapangyarihan na nasa loob ng kaniyang katawan.


___

Former title: 'Her Ability'

Story Status: ONGOING

Written in Taglish.
Written by Kristine.

Ⓒ︎ All right reserved 2022