Read Tiểu Bạch Dương - NETTRUYENSEO.com

Tiểu Bạch Dương

Authors: Light1314

Genre: Novels

Update: 28-10-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Thể loại: Hiện đại, quân văn, 1×1, phúc hắc quỷ súc công x thiếu gia bất tài thụ, HE.

Độ dài: 116 chương
Bản gốc: hoàn
Bản edit: hoàn

Nguồn: https://quymieutu.wordpress.com/dam-my/tieu-bach-duong/
https://ciaossunota.wordpress.com/editmuc-luc-tieu-bach-duong/

Một cậu ấm nhà giàu bất tài suốt ngày hết ăn lại ngủ nên bị người nhà tống vào quân đội dạy dỗ, ở nơi chim không đẻ trứng chó không ỉa phân này, Bạch tiểu thiếu gia chẳng có cửa cầu cứu, khóc lóc buộc phải chấp nhận vận mệnh của mình. Mỗi ngày phải chịu đựng những trận tập luyện nặng nề và những tiếng lời đả kích thôi đã khiến cậu khổ sở lắm rồi, cớ sao cậu còn đụng phải một tên sát tinh cứ nhằm cậu gây rắc rối, lại còn lăm le cái mông của cậu nữa chứ? Tên sát tinh mặt người dạ thú này, trong bụng chứa đầy ý nghĩ xấu xa, Bạch thiếu gia ta đây tuyệt đối không chịu khuất phục đâu!
Đây là câu chuyện về một cậu chàng không đỡ nổi cái cổ méo bị huấn luyện ở trong quân đội trở thành một anh hùng Tiểu Bạch Dương mạnh mẽ, chúng ta hãy xem tiểu thiếu gia từng bước trở thành một người lính cộng hòa thật sự như thế nào nhé!

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Chapters

☆Chương 1

☆Chương 2

☆Chương 3

☆ Chương 4

☆ Chương 5

☆ Chương 6

☆ Chương 7

☆ Chương 8

☆ Chương 9

☆ Chương 10

☆Chương 11

☆ Chương 12

☆ Chương 13

☆ Chương 14

☆ Chương 15

☆ Chương 16

☆ Chương 17

☆ Chương 18

☆ Chương 19

☆ Chương 20

☆ Chương 21

☆ Chương 22

☆ Chương 23

☆ Chương 24

☆ Chương 25

☆ Chương 26

☆ Chương 27

☆ Chương 28

☆ Chương 29

☆ Chương 30

☆ Chương 31

☆ Chương 32

☆ Chương 33

☆ Chương 34

☆ Chương 35

☆ Chương 36

☆ Chương 37

☆ Chương 38

☆ Chương 39

☆ Chương 40

☆ Chương 41

☆ Chương 42

☆ Chương 43

☆ Chương 44

☆ Chương 45

☆ Chương 46

☆ Chương 47

☆ Chương 48

☆ Chương 49

☆ Chương 50

☆ Chương 51

☆ Chương 52

☆ Chương 53

☆ Chương 54

☆ Chương 55

☆Chương 56

☆Chương 57

☆Chương 58

☆Chương 59

☆Chương 60

☆Chương 61

☆Chương 62

☆Chương 63

☆Chương 64

☆Chương 65

☆Chương 66

☆Chương 67

☆Chương 68

☆Chương 69

☆Chương 70

☆Chương 71

☆Chương 72

☆Chương 73

☆Chương 74

☆Chương 75

☆Chương 76

☆Chương 77

☆Chương 78

☆Chương 79

☆Chương 80

☆Chương 81

☆Chương 82

☆Chương 83

☆Chương 84

☆Chương 85

☆Chương 86

☆Chương 87

☆Chương 88

☆Chương 89

☆Chương 90

☆Chương 91

☆Chương 92

☆Chương 93

☆Chương 94

☆Chương 95

☆Chương 96

☆Chương 97

☆Chương 98

☆Chương 99

☆Chương 100

☆Chương 101

☆Chương 102

☆Chương 103

☆Chương 104

☆Chương 105

☆Chương 106

☆Chương 107

☆Chương 108

☆Chương 109

☆Chương 110

☆Chương 111

☆Chương 112

☆Chương 113

☆Chương 114

☆Chương 115

☆Chương 116

Kết thúc