Read Tình Kiếp Tam Sinh - Cửu Lộ Phi Hương - NETTRUYENSEO.com

Tình Kiếp Tam Sinh - Cửu Lộ Phi Hương

Authors: HoaHoa1299

Genre: New Adult

Update: 10-08-2017

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

三生,忘川无殇 - 九鹭非香

Nàng là linh hồn của hòn đá bên bờ sông Vong Xuyên, không hoan lạc cũng chẳng bi ai.
Chàng là một chiến thần cửu thiên, trong lòng chỉ có người dân thiên hạ, làm gì có chỗ cho tình cảm nhi nữ.
"Em có thể đến nhân gian để quyến rũ chàng không?"
"Nếu có thể tìm thấy thì quyến rũ đi"
Chàng hứa cho nàng được tự do ba kiếp, nàng có ba kiếp để quyến rũ chàng. Rốt cuộc nàng đến nhân gian để quyến rũ chàng hay chuyên đi phá rối chàng đây.