Read [Tổng Văn Án] Nơi để Hỏny cùng não IQ 3000 | Minsu2905_not

Read [Tổng Văn Án] Nơi để Hỏny cùng não IQ 3000 - NETTRUYENSEO.com

[Tổng Văn Án] Nơi để Hỏny cùng não IQ 3000

Authors: Minsu2905_not

Genre: Short Story

Update: 24-11-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Ờm.Bằng một cách nào đó.Đúng hơn cái fic văn án này lúc đầu hầu như là về TR,TR và TR.Nhưng vì sự lười biếng tạo thêm một chục cái fic nữa chỉ để lưu mấy cái idea nhảm hơn cứt chó trôi sông thì phiền lắm.Haha 🙉