Read TPDH - NETTRUYENSEO.com

TPDH

Authors: lucifercielcrush

Genre: Fanfiction

Update: 03-04-2016

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Trọng phùng dĩ hậu

Tác giả: Điềm Mật Sinh Hoạt
Thể loại: đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, 1×1, thâm tình phúc hắc cán bộ cao cấp ôn nhu công x tự ti nhát gan đáng yêu trốn tránh si tình thụ, có hơi ngược tâm, sinh tử, HE.
Biên tập & hiệu chỉnh: HAEHYUK8693 với sự trợ giúp của GG,QT..
Độ dài: 96 chương
Nguồn: dithanbangdanilam.wordpress.com
Tình trạng edit: HOÀN

5 latest Chapters