Read [TREASURE CHOI HYUNSUK PARK JIHOON] By your side. Be my life. - NETTRUYENSEO.com

[TREASURE CHOI HYUNSUK PARK JIHOON] By your side. Be my life.

Authors: mishmash404

Genre: Fanfiction

Update: 06-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Người tôi hết lòng yêu thương vì tôi mà ra đi, liệu cuộc sống này còn ý nghĩa gì chăng?

/Cảnh báo: Truyện có tình tiết nhạy cảm: suicide, homophobia, curse, đánh nhau (ở mức độ nhẹ). Cân nhắc trước khi đọc./

*Lưu ý: Tất cả tình tiết xuất hiện trong truyện đều là tưởng tưởng, không có thật.