Read Truyện Ma Không Hồi Kết | NinhHong251

Read Truyện Ma Không Hồi Kết - NETTRUYENSEO.com

Truyện Ma Không Hồi Kết

Authors: NinhHong251

Genre: Horror

Update: 30-10-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Mỗi đất nước, mỗi thành phố đều có vô số đồn đại về các hiện tượng kỳ lạ. Năm tháng trôi qua, một đồn mười, mười đồn trăm, những hiện tượng này dần dần biến thành thực thể hữu hình và phát triển thành những truyền thuyết đô thị được lưu truyền rộng rãi.

Chúng chính là thứ phản ánh nỗi sợ lớn nhất trong tâm lý con người.